Arminius secundum Dionem Cassium

Nachleben des Arminius in der Literatur

{ 1 }
Cassius Dio Cocceïanus
Δίων Κάσσιος Κοκκηϊανός
c. AD 155—235
De clade Variana
EX « ARMINIUS:  CHERUSCORUM DUX AC DECUS, LIBERATOR GERMANIÆ »
E COLLECTIS VETERUM LOCIS
COMPOSUIT J[ohannes] F[erdinand] MASSMANN [*15. August 1797 - † 3. August 1874 ],
PROFESSOR ORDIN. PUBL. IN UNIVERSIT. MONACENSI.
LEMGOVIÆ, IN BIBLIOPOLIO MEYERIANO
1839
S. P. Q. R.
1Dio Cassius XXXVIII, 38, 39:  Julius Cæsar antequam milites suos quos magnitudo corporum multitudoque, tum audacia minæque promptæ GERMANORUM sub Ariovisto in Gallia terruerant, contra hostem duceret, in hæc verba eos allocutus est:

Majores nostri non domi resistentes, non militiam reformidantes, non bella fugientes, non ignaviam sectantes, tantam effecerunt urbem nostram ;  sed quum et animo prompti essent ad audenda omnia quæ conveniebat, et corpore ad perficienda quæ decrevissent ;  quum suas fortunas tanquam alienam possessionem semper periculis objicerent, aliorum autem dictionem tanquam ad se pertinentem haud cunctanter suam facerent ;  quum felicitatem in nulla alia re quam in faciundo officio ponerent, solam autem hanc infelicitatem putarent, rebus licet secundis in otio degere.

Hæc illi consilia rerum gerendarum secuiti, quum ab initio paucissimi essent urbemque primo omnium minimam tenerent, Latinos in suam potestatem redegerunt, Sabinos vicerunt, Tyrrhenos, Voscos, Opicos, Lucanos, Samnitas subegerunt, modico temporis spatio omnem regionem intra Alpes jacentem debellaverunt, omnes peregrinas nationes, a quibus invadebantur, repulerunt.

Quorum imitatione posteriores Romani patresque nostris non contenti his quæ jam habebant, neque acquiescentes in illis quæ a suis majoribus acceperant, ignaviam pro certa pernicie sua, ærumnas autem pro salute haud dubia reputarunt.  Veriti enim ne res ipsorum suis finibus contentæ detrimentum paterentur ac senectute quasi conficerentur, dedecorique sibi ducentes, si quibus tanta a majoribus relicta erant, ipsi nihil acquisivissent, longe plura majoraque prioribus adjecerunt.

Quid enim opus est singulatim commemorare Sardiniam, Siciliam, Macedoniam, Illyricum, Græciam, Asiam Ioniæ circumjectam, Bithyniam, Hispaniam, Africam ?  Sane plurimum illis pecuniæ Carthaginienses dedissent, ne ad eas partes terræ navigarent ;  plurimum Philippus ac Perseus, ne ab eis bello peterentur ;  multum Antiochus ejusque filii et posteri, ne Europæ fines exirent.  Verum neque illi otium ignobile divitiasve licet tutas ante gloriam magnitudinemque imperii posuerunt ;  neque idem fecerunt illi qui apud nos ætate sunt provectiores et adhuc in vivis sunt ;  sed hi quoque quum non ignorarent eisdem artibus et quæri bona et retineri, multa ex ante partis confirmarunt, multa nova paraverunt.  Nam hic quoque quid attinet singula persequi ?  Cretam, Pontum, Cyprum, Iberiam, Asiam, Albaniam ibidem sitam, Syriam utramque, Armenias duas, Arabiam, Palæstinam, quæ regiones ne nomine quidem prius satis notæ nunc partim nostro imperio subjacent, partim aliis muneri a nobis concessæ sunt, ita ut ex eis reditus copias honores ac socios in bellis acceperimus.

His igitur exemplis usi, nolite aut majorum res gestas dedecorare aut imperium quod nunc maximum est destituere.

03. DIONE c. l. E.  De Germanis imperatoris nomen non Augustus modo, sed Tiberius etiam invenerit, honoresque triumphales, C. Sentius Germaniæ præfectus, quod horum metu, bis Germani pacem accepissent.
 
1§. XXV. I. DIONE L.LVI.P.582. Loca quædam Germaniæ Romani tenebant, non simul sed, ut forte subacta fuerant, hinc inde ;  quam ob causam in historiis nulla fit eorum mentio.  Eis in locis hiberna Romani milites habebant, urbes condebant, mores eorum jam barbari accipiebant, in forum conveniebant, congressusque cum eis pacatos habebant.  Neque tamen patriarum consuetudinum, morum innatorum, libertatis, armorumque potentiæ, obliti penitus fuerant.  Itaque dum paulatim, et viæ quædam, in custodia habiti, ea dediscerent, mutationem vitæ suæ adeo non gravate ferebant, ut ne sentirent quidem eam.  Ubi vero Quintilius Varus, Germaniæ post administratam Syriam præfectus, rebus ibi gubernandis susceptis, instituit eam gentem subito transformare, tanquam servituti subjectis imperare, pecuniasque, ut a subditis, exigere, Germani ejus inceptum non tulerunt, primoribus ipsorum amissum principatum desiderantibus, vulgo consuetam rerum rationem peregrinæ dominationi anteferente.  Quia autem Romanos multos apud Rhenum, multos apud se versari videntes rebellionem palam tentare non audebant, Varum ita acceperunt, ut omnibus ejus jussis obtemperaturi viderentur, proculque eum a Rheno in Cheruscorum fines et ad flumen Visurgim abduxerunt.

Ibi summa in pace ac amicitia erga eum viventes in hanc eum opinionem abduxere, quasi possent absque militum opera in servitute contineri.

Igitur Varus neque milites, quod in hostico fieri debet, uno loco continuit, et multos ex suis hinc inde dedit petentibus infirmioribus, quasi ad præsidia locorum quorundam vel ad comprehendendos latrones vel ad commeatum subvectiones.

 
2Dio Cassius LVI, 19 perg.  Erant præcipui inter eos qui conspiraverant, ducesque insidiarum et belli, quod tum conflabatur, Arminius et Sëgimērus, semper cum Varo versati sæpiusque conviventes.
SEQUUNTUR CHERUSCI ALIIQUE
3jStrabo VII, 1, 4  Adversus hos plurimum utilitatis est in incredulitate.  Quibus fides habita est, ii maxima damna intulerunt ut Chērusci et eorum subditi, apud quos tres Romanæ legiones cum duce Q. Varo contra datum fidem insidiis circumventæ perierunt.
3aDio LVI, 19. perg. ex supp.  Fidente jam rebus Varo et nihil exspectante ac non modo fidem omnem derogante eis qui rem ut erat suspicati eum ut sibi caveret monebant, sed objurgante etiam eos, quod frustra sibi timerent ac illos calumniarentur, repente ex composito quidam longius remoti Germani insurgunt, nimirum ut contra eos proficiscens Varus in itinere opportunior cladi esset, quum se per amicorum regionem ire arbitrarentur;  neve simul omnibus bellum subito moventibus sibi caveret.
DEDUCUNT AC SECEDUNT DUCES GERMANI
3bDio LVI, 19. perg.  Id consilium eventu comprobatum fuit, nam et exercitum abducentem deduxerunt et ipsi velut auxilia paraturi ac celeriter subsidio venturi domi remanserunt.  Mox, acceptis copiis suis, quæ jam in promptu certo quodam loco erant, et occisis quos ante ab eo impetratos quisque secum habebant militibus, in silvis eum jam inviis hærentem assecuti repente pro subditis hostes se esse ostenderunt ac mala Romano exercitui multa ac gravia intulerunt.
EXERCITUS ROMANUS IN SILVIS
3cDio Cassius LVI, 20. perg.  Erant enim montes convallibus crebris intercepti ac inæquales, arbores autem densæ ac immodicæ proceritatis, quibus Romani etiam ante hostis adventum cædendis viaque patefacienda et pontibus, ubi opus erat, faciundis defatigati fuerant.

Currus autem et jumenta impedimentis ferendis agebant secum plurima, ut in pace.  Sequebantur etiam non pauci pueri ac mulieres calonesque magno numero, qua de causa etiam dissipato agmine iter faciebant.

PLUVIA CUM VENTO
3dInterim pluvia cum magno vento superveniens magis adhuc eos dispersit solumque lubricum ad radices et truncos arborum redditum, gressus quam maxime lapsui obnoxios efficiebat, tum arborum summa confracta ac dejecta eos perturbabant.
 
3eHis difficultatibus Romanos tum impeditos Germani undequaque simul per ipsas densissimas silvas, quippe callium periti, subito consectati circumvenere ac initio eminus tantum impetiere, post quum nemo se defenderet, multi vulnerarentur, comminus congressi sunt.
GENERALIS ROMANORUM CONTURBATIO
3fDio perg.  Nempe nullo ordine, promiscuo agmine inter currus et inermes proficiscentes Romani neque coire inter se facile poterant ac pauciores ubique a pluribus quum invaderentur, multa incommoda passi sunt, reddiderunt nullum;
 
3gQuare locum ibi ut in monte silvis obsito opportunum nacti castra fecerunt ;  hinc majori curruum et quibus carere possent impedimentorum parte combusta aut relicta,
 
3hDio perg.  magis composito agmine potridie progressi sunt in locum nemore vacuum, neque hoc quidem sine suorum cæde.  Inde profecti iterum in silvas inciderunt et quum ab invadentibus hostibus se conarentur defendere, haud parum id ipsum ad cladem contulit.  Nam in arctum contracto exercitu ut confertim equites simul peditesque in hostem incurrerent, multa sibi invicem ipsi damna dederunt, multa ab arboribus passi sunt.
5.  TERTIA DIES IN TEUTOBURGIENSI SALTU
3iIdem ibid. perg.  Illuxerat jam dies ipsique in itinere versabantur, quum rursum effusus imber ventusque vehemens eos adortus est, sic ut neque procedere neque consistere firmiter possent, quin et usus armorum ipsis ademptus est ut neque sagittas neque pila neque scuta, quippe madentia, commode tractare possent.  Ea hosti, quod plurique levis erant armaturæ ac aggredi regredique tuto poterant, minus eveniebant.
6.  CLADES ROMANORUM
3jDio ibid. pergit.  Jam et numero aucti Germani erant, quum permulti ante ambigui, nunc vel prædæ causa se eis adjungerent.  Quo facilius Romanos, qui multos jam prioribus cladibus suorum amiserant, et circumdabant et trucidabant.
CECIDIT VARUS IPSIUS GLADIO
1Dio pergit.  Ideo Varus aliique primores, acceptis jam vulneribus, quum metuerent ne vel in hostium potestatem vivi venirent vel ab infensissimo hoste interficerentur, sibi manus ipsi attulerunt, rem duram quidem, necessariam tamen ausi.
CECIDERUNT ALII
1Dio LVI, 22 perg. e supp.  Horum audita morte, nemo jam etiam eorum quibus robur suppetebat, se defendit, sed alii ducis sui exemplum imitati sunt, alii armis abjectis cædere volentibus se præbuerunt.  Nam fugere quidem, etiamsi maxime vellet, nemo poterat.
CECIDERUNT OMNES
1Idem pergit.  Itaque jam nullo impediente metu viri omnes equique cædebantur.
8.  CASTRA ET CASTELLA ROMANORUM EXPUGNATA, PRÆCIPUE ALISO
1E Dione Zonaras.  Et munitis locis omnibus uno excepto barbari potiti sunt.  Ad quod dum adhærescunt, neque Rhenum trjecerant neque in Galliam impressionem fecerunt.  Sed neque castellum illud potuerant expugnare, quod ipsi oppugnandi rationem nescirent, Romani autem magnam vim sagittariorum haberent, a quibus repellebantur et plurimi occidebantur.  Deinde quum Rhenum præsidiis tueri a Romanis et Tiberium cum magnis copiis adventare audiissent, plerique a castello recesserunt;  reliqui ne subitis obsessorum excursionibus infestarentur, longius digressi vias occuparunt, sperantes penuria commeatus eos expugnatum iri.
1Zonaras perg. e supp.  Obsessi, dum suppetebant cibaria, auxilium exspectantes loco se continuerunt.  Sed quum nemo opem ferret et fame urgerentur, tempestuosa nocte observata egressi (erant autem pauci milites, multi inermes)
1Dio Cassius perg. e suppl.  primam quidem excubiarum stationem secundamque prætereuntes, ad tertiam vero advenientes, mulieribus puerisque ex ærumnis ac timore et propter tenebras frigusque interpellantibus armatos deprehensi sunt, omnesque Romani ea die internecione deleti aut capti fuissent, ni Germani diripienda præda occupair cœpissent.

Sic enim factum est ut robustissimus quisque aufugeret, ac tubicines, qui cum eis erant, signum cursus concinentes opinionem hostibus injecerunt adesse missa ab Asprenate auxilia.  Jam enim nox supervenerat ut cerni non possent.  Ea res inhibuit ab insequendo Germanos.  Et Asprenas, cognita re, vere auxilium suis tulit.

1Dio Cassius LVI, 23.  Augustus, Variana clade audita, vestem, ut quidam memorant, laceravit inque magno luctu fuit propter amissum exercitum metumque de Germanis Galliisque, maxime quod eas gentes jam ipsam Italiam ac Romam petituras verebatur, ac neque civium Romanorum juventus magni momenti supererat et sociorum auxilia, quæ alicujus essent pretii, afflicta erant.  Nihilominus, tamen ad omnia se, quantum præsens rerum condicio ferebat, comparavit.
EXERCITUS PARATUR NOVUS, TIBERIO DUCI
1Idem perg.  Et quoniam ii qui militari essent ætate dare nomina nolebant, ex eis qui nondum annum quintum et trigesimum attigissent, quintum quemque, e natu majoribus decimum quemque, ut sors in quemvis incidisset, bonis privatum infamia notavit.  Postremo quum multi ne sic quidem obœdirent, quosdam morte mulctavit.  Igitur collecta, quantam maximam potuit, e veteranis et libertis per sortem multitudine, eam manum statim Tiberio celeriter in Germaniam ducendam dedit.
1Idem perg.  Et quia complures Galli ac Germani Romæ versabantur, partim alia de causa peregre agentes, partim inter prætorianos militantes, veritus ne quid novi molirentur, hos quidem in insulas quasdam amandavit, illos inermes urbe exire jussit.
CAPTIVIS IN ITALIAM REDITUS NON PERMISSUS
1Dio Cassius LVI, 22  Postea temporis nonnulli quoque captorum domum redierunt, redempti a necessariis, quibus id concessum ea condicione, ut illi extra Italiam manerent.
LUDI NON CELEBRATI
1Idem LVI, 24 perg.  Hæc tum ab Augusto acta, nec e more vel cetera vel ipsi ludi celebrati.
FATORUM ACCUSATIO
1Dio ibid. perg.  Secundum hæc ubi accepit nonnullos milites superfuisse cladi, Germanias præsidio contineri, hostem ne ad Rhenum quidem accedere ausum, terrore liberatus rem in deliberationem vocavit.  Videbatur enim ei hoc tantum ac multiplex malum non sine divina quadam ira accidisse suspectamque deûm voluntatem præterea, propter prodigia quæ ante ac post eam cladem evenerant, magnopere habebat.  Etenim templum Martis in campo Martio fulmine tactum fuerat et locustæ multæ in ipsam urbem devolantes ab hirundinibus consumptæ ;  Alpium vertices in se invicem corruere, tresque columnas igneas emisisse visi.  Cælum sæpius ardentis præbuerat speciem ;  multi simul cometæ effulserant.  Hastæ a septentrione latæ in Romanorum castra decidere existimatæ ;  circa aras eorum apes favos finxerant.  Quædam Victoriæ statua in Germania ad hostium regionem spectans ad Italiam obversa ;  etiam aliquando circa aquilas in exercitu inane militum certamen fuit, quasi barbari irrupissent.
12.  TIBERIUS ET GERMANICUS
ad Rhenum
1Dio Cassius LVI, 25 perg.  Anno sequenti … Marco Æmilio Lepido et Statilio Tauro consulibus, Tiberius [Rhenum sibi transeundem non censuit, sed, quiete se continuit observans, an id barbari facturi essent.  Verum nec illi, præsentia ejus cognita, transire auis fuerant.  Post quæ ipse] et Germanicus cui proconsulare erat imperium, impressionem in Germaniam fecerunt ac populati nonnullas ejus partes.  Nullo tamen prœlio hostem vicerunt, quum nemo manum conserert, neque ullum populum subegerunt, veriti enim, ne rursus cladem acciperent, haud ita procul a Rheno discesserunt, sed prope eum usque ad autumnum morati, ludis in honorem natalium Augusti actis ac ministerio centurionum edito equesteri certamine in Italiam reversi sunt.
REBELLANT LEGIONES
1Dio Cassius LVII, 5.  In Germania milites quorum ad id bellum eo ingens copia convenerat, quum Germanicum et ipsum quoque Cæsarem esse et longe Tiberio præstantiorem viderent, nihil moderate egerunt, sed eadem obtendentes, jactatis in Tiberium maledictis, Germanico nomen imperatoris obtulerant.
3.  GERMANICUS TRAMITTIT RHENUM
1Dio Cassius LVII, 6.  Germanicus nihilominus veritus ne denuo turbas darent, in hostium terram duxit ibique diutius hærens et negotium eis et victum abundantem ex alieno præbuit.
1Strabo VI, 4, 2.  Et nunc in Germanos bellum moverunt, ab his orsi locis quæ maxime ad ipsos censent pertinere.  Quin etiam nunc nonnullis Germanicis triumphis patriam exornarunt.
SEPELIUNT RELIQUIAS OSSIUM
1Dio Cassius LVII, 18.  At Germanicus, expeditione in Germanos prospera, ad Oceanum usque processit, barbarisque vi devictis, ossa eorum qui cum Varo occiderunt, lecta humavit signaque militaria recepit.
Post quæ verba Dio haud amplius de Germanici cum Germanis bello quicqam, nisi quod sub Caligula imperatore Lentulus et Gætulicus administraverint per decennium Germaniam (LIX, 22) et sub Claudio imperatore Sulpicius Galba vicerit Chattos ac P. Gabinius Cauchos (LX, 8) ;  sub Vespasiano alias rebelliones contra Romanos in Germania factas Cerealis compescuerit, multis prœliis factis (LXVI, 3) ;  et Domitianus ipse profectus in Germaniam cum exercitu, hoste nusquam viso, reverterit (LXVII, 4).
GERMANICI TRIUMPHUS
1Strabo VII, 1, 4.  Pœnas tamen universi dederunt ac Germanico juniori pulcherrimam triumphi materiam, in quo illustrissimos viros ac feminas duxit Segimuntum Segesti filium, Cheruscorum ducem sororemque ejus et uxorem Arminii, qui belli dux fuerat Cheruscis, quum, violatis pactis, Varum Quintilium invaderent atque etiamnum bellum fovet, nomine Thusnelda et filius tres annos natus Thumelicus, nec non Sesithacus Segimeri filius, Cheruscorum ducis ejusque uxor Hramis Ucromêri filia Battorum ducis et Deudorix Bætoriti filius, qui frater erat Melonis Sigamber.

Segestes autem Arminii socer, quum initio sententiæ generi restitisset, capto tempore ad Romanos transfugerat.  Tumque triumphum in quo ducerentur ei carissima, in honore ipse habitis a Romanis spectavit.  Ductus est in pompa etiam Libes, Chattorum sacerdos, aliique multi e devastatis populis Caulis, Ampsivariis, Bructeris, Usipiis, Cheruscis, Chattis, Chattuariis, Langobardis.

{… illustrissimos v. & f. …:}  Strictius « nobilissimorum corpora virorum feminarum triumphata sunt. »  Sic Rothius pg. 59. optime.
4DIONE l.c. p. 585. B. Postea temporis nonnulli quoque captorum redempti sunt, concesso hoc ipsorum necessariis, ea condicione, ut extra Italiam manerent.
 
5XXVII. I. DIONE L. LVI. p. 585. A. Quo factum est, ut robustissimus quisque evaderet ac tibicines qui cum eis erant, signum cursus incinentes, se ab Asprena suis auxilio missos, opinionem hostibus injecerunt, quia videri (jam enim tenebræ se intenderant) non poterant.  Ea res inhibuit ab insequendo Germanos, et Asprenas, cognita re, vere auxilium suis tulit.
 
62. DIONE l.c. p. 585. D.  Et quia complures Galli ac Germani Romæ obversabantur, partim peregrinantes, partim inter stipatores, recipiendi, veritus ne quid novi molirentur, in insulas armatos amandavit, inermes urbe exire jussit.
 
74. DIONE L.c. E.  Videbatur enim ei tantum hoc, ac subitum malum, non sine Dæmonii cujusdam ira accidisse, suspectamque præterea Deum voluntatem, propter prodigia, quæ ante et post eam cladem evenerant, magnopere habebat.
 

(Nachleben des Arminius in der Literatur)

Ulrici Hutteni Equitis Germani

Arminius sive Dialogus


Interlocutores: Arminius, Minos, Mercurius, Alexander, Scipio, Annibal, Cornelius Tacitus

Ulrici Hutteni textus Latinus (1519) Versio Francogallica ab Edmond THION (1877)
Arminius. Hoc tandem iniquum est, o Minos, judicium, si fuit ullum unquam tuam. Mais enfin, Minos, ce jugement est inique! Est-ce bien toi qui l'as rendu?
Minos. Bona verba quæso, Armini :  nam quæ hæc nova est calumnia quicquam justissimum injuste Minoëm statuisse? quod illud vero est judicium? Dic agedum. Tout beau, Arminius, quelle est cette nouvelle calomnie ? Minos le très-juste aurait jugé injustement? De quoi s'agit-il ? Voyons, parle.
Arminius. Dabis hanc mihi veniam primum, si te offendit dicendi libertas mea.  Germanis est peculiare hoc minus blande loqui, quum loquuntur libere et serio :  queri me vero decet, quod, quum honorem habes, et veluti præmia statuis Imperatoribus qui ubique fuerunt optimis, ipsum me, quasi qui non vixerim, si præteris.  Jampridem enim sententiam ferente te, Imperatorum primus, toto Elysio campo et beatorum hac regione, pronuntiatus est Alexander Macedo, ab eoque secundus honore Romanus Scipio, et tertius Carthaginensis Annibal.  Solus in nullo ego habitus sum numero, qui tamen, si certandum mihi cum illis unquam putavissem, equidem in nullo posuerim dubio, quin, te judice, principem locum obtinuissem. Avant tout, tu me pardonneras si mon franc parler t'offense.  C'est le propre des Germains de s'exprimer sans détours, lorsqu'ils parlent librement et sérieuse ment.  J'ai lieu de me plaindre que, dis posant des honneurs et des récompenses à décerner aux Chefs qui furent les plus dignes en tous pays, tu m'oublies, moi, absolument comme si je n'avais pas existé.  Il y a longtemps, en effet, que parmi les Généraux qui vivent heureux aux Champs-Elysées, le premier rang, de par ta sentence, est assigné au Macédonien Alexandre, le second au Romain Scipion et le troisième au Carthaginois Annibal.  Moi seul, je n'ai pas eu de place marquée.  Cependant, si j'avais pu soupçonner qu'il y eût à choisir entre eux et moi, je n'eusse, en vérité, fait aucun doute que, t'ayant pour juge, j'eusse obtenu la première.
Minos. Causam profecto habes, Germane.  Sed quum hoc illi certamen apud me inirent, quid non admonebas me ipse quoque? Oui, c'est une cause à plaider, Germain.  Mais quand ils ont porté ce débat devant moi, pourquoi ne pas m'avoir averti?
Arminius. Quia neque putavi quicquam licere ulli hic ambire, neque unquam dubitavi, quod in vita bene aut male quis meruerit, summa in omnes æquitate abs te distribui. J'étais loin d'imaginer que personne pût y prétendre, et je ne doutais pas non plus de ta suprême équité pour faire la part de chacun, selon que, durant sa vie, il a bien ou mal mérité.
Minos. Neque non fit hoc sedulo :  sed judicamus secundum confessa plerumque hic, fitque copia dicendi quod in rem suam quilibet arbitrator ;  cetera facile transimus occupati, præsertim ad ambitionem quæ sunt, nisi postulati, negligentes :  vides enim negotiorum quæ sit moles, quod judiciorum onus, quam varium et multiplex, deinde otii quam arcta sint tempora.  Quanquam si recordatus fuissem, quod nunc redigis in memoriam mihi, vocassem ultro et cum aliis audivissem. C'est notre plus grand soin.  Mais la plupart du temps nous jugeons ici selon les déclarations qui nous sont faites, et chacun est libre de dire ce qu'il croit utile à sa cause.  Nos occupations nous font négliger le reste et surtout les questions de préséance, à moins d'en être sollicités.  Car tu vois la masse de nos affaires, quel fardeau multiple et varié de jugements nous accable et combien est court pour nous le temps du repos.  Si pourtant je m'étais rappelé ce qu'à présent tu me remets en mémoire, je t'aurais convoqué spontanément et en tendu avec les autres.
Arminius. Et non audies nunc, revocatis huc de quibus nuper judicasti? Eh bien, ne veux-tu pas m'entendre maintenant et rappeler devant toi ceux que tu as dernièrement jugés?
Minos. Quid ni audiam? Accerse huc ad nos Imperatores, Mercuri, qui de præstantia in re militari et bellica contenderunt paucos ante dies. Pourquoi non? Mercure, amène ici ces Généraux qui, il y a quelques jours, se sont disputé la prééminence pour faits d'armes et de guerre.
Mercurius. Tres illos? memini.  En assunt. Ils étaient trois? Je m'en souviens.  Les voici.
Minos. Hic ille est, optimi, vetus Germanorum dux Arminius, qui pro libertate cum Romanis certavit olim et vicit, quumque vos audiat de Imperatoris præstantia contendisse, ac sententiam ea super re tulisse me, indigne asserit se præteritum ibi :  habet enim quæ, quum afferet, ostensurum se putat, neminem rectius hanc ad palmam pervenire. Cet homme ici présent, illustres personnages, c'est Arminius, le vieux chef des Germains qui, jadis, combattit pour la liberté contre Rome et fut victorieux.  Il apprend que vous avez concouru à qui aurait le premier rang parmi les Généraux, et que j'ai prononcé mon jugement sur ce débat. À l'entendre, il a été injustement exclus et il prétend démontrer, preuves en main, que personne, à meilleur droit que lui, ne peut remporter la palme.
Alexander. Igitur dicat. Qu'il parle donc.
Scipio. Valde. Certainement.
Annibal. Haud moror. Je ne m'y oppose pas.
Minos. Dic, Armini. Parle, Arminius.
Arminius. Prius sisti velim huc Tacitum ex Italia quendam, ut is dicat quid mihi tribuerit in historia. Je voudrais auparavant voir comparaître ici un certain Tacite, un Italien, et lui faire répéter ce qu'il a dit de moi dans son histoire.
Minos. Etiam ipsum voca, Mercuri. Mercure, appelle-le aussi.
Mercurius. Huc te, Tacite, huc te, huc ad me, ut loquaris tandem ! Eccum hominem. Hé, Tacite, hé, c'est toi que j'appelle, vas-tu répondre enfin? Voilà l'homme.
Arminius. Operæ pretium est, o Itale, elogium illud meum, quod in historiis tuis est, recitare hic te. Italien, j'ai un grand service à te de mander : c'est de répéter ici l'éloge que tu as fait de moi dans tes histoires.
Tacitus. Eo loco, ubi de interitu quoque tuo commemoratom a me est ? Est-ce le passage où j'ai raconté ta mort?
Arminius. Eo ipso. Précisément.
Tacitus. Ceterum Arminius, abscedentibus Romanis, et pulso Maroboduo regnum affectans libertatem popularium adversam habuit, petitusque armis, cum varia fortuna certaret, dolo propinquorum cecidit, liberator haud dubie Germaniæ, et qui non primordia populi Romani, sicut alii reges ducesque, sed florentissimum imperium lacessierit, prœliis ambiguus, bello non victus.  Septem et triginta annos vitæ, duodecim potentiæ explevit, caniturque adhuc Barbaras apud gentes, Græcorum annalibus ignotus, qui sua tantum mirantur, Romanis haud perinde celebris, dum vetera extollimus, recentium incuriosi. Voici : « Arminius, après la retraite des Romains et l'expulsion de Maroboduus, s'empara du pouvoir.  Amoureux de ses libertés, le peuple se leva contre lui.  Il prit les armes et tandis qu'il combattait avec des alternatives de bonne et de mauvaise fortune, il périt victime des embûches de ses proches.  Il avait été, sans nul doute, le libérateur de la Germanie.  Contrairement aux autres Rois et Généraux, ce n'est pas à la puissance naissante du peuple Romain qu'il s'attaqua, mais à son empire en pleine prospérité.  Tantôt vainqueur, tantôt vaincu, la guerre n'en vint pas à bout.  Il vécut trente-sept ans et occupa le pouvoir pendant douze.  Les nations Barbares chantent encore sa gloire.  Ignoré dans les annales des Grecs, qui n'admirent que leurs propres exploits, il n'est pas plus célèbre chez les Romains, car si nous exaltons les hauts faits de l'antiquité, nous sommes indifférents à ceux des temps modernes. »
Arminius. Fuit alicujus iste in vita fidei, Minos, et vir bonus fuit? Cet homme, Minos, a-t-il été, pendant sa vie, digne de foi ? Fut-il homme de bien?
Minos. Profecto fuit ;  sed tu melius nosti, Mercuri, qualiter vixerit, coluit te enim peculiariter. Oui certes, mais toi Mercure, tu sais mieux quelle vie il a menée, toi qu'il honorait particulièrement.
Mercurius. Sancte vero.  Nam candidus imprimis fuit, et quo nemo sincerius scripserit historiam, minusque affectibus tribuerit.  Etiam autem Germaniam viderat, et gentis ejus mores descripsit, ac rerum ibi gestarum fuit perquam studiosus. Dis religieusement.  Franc par dessus tout, personne n'a écrit l'histoire avec plus de sincérité ni moins de partialité.  En outre, comme il avait vu la Germanie, il en a décrit les moeurs et ra conté l'histoire en homme qui les avait étudiées à fond.
Arminius. Igitur talis iste quum fuerit, et rerum mearum haud ignarus, sic de me scriptum reliquerit ut taceam deinceps ego.

Dubitari non potest quin maximi esse momenti jure debeat, hoc ab hoste perhibitum mihi testimonium.  Principio « Liberatorem Germaniæ » vocat, quod est aliquid credo eripuisse vi ac armis provinciam Romaniæ ut tunc fuerunt, et eisdem invitis summoque contra nisu conantibus vindicasse in libertatem quos servire illi decreverant.  Deinde, quod recte maximi fit, illud me Imperium, non quum adolesceret tum et incrementum acciperet, sicut alii Reges, Ducesque, Pyrrhus, autumo, Antiochus, et iste Annibal, sed quum consistebat jam et maxime florebat, non bellum inferens sustinuisse, verum ultro lacessendo armis impetivisse, unumque ex omnibus invicte bellum contra Romanos transegisse dicit.  Quare etiam dignissimum arbitratur quem Græcorum pariter et Latinorum annales celebrent.  Quod si omnium consensu, nulla fuit unquam major, quam Romanorum potestas, nullum amplius a condito ævo imperium, et hos ego vici quum in flore essent ac vigerent plurimum, rectissime summum Imperatorem, et in re bellica omnibus præstantem me judicandum arbitror, infinitum potentiam, maximas vires, summum Imperium qui bello superaverim :  etsi minus nihil velim, quam alienam defraudare gloriam aut rerum ab istis gestarum famam premere.  Nam æquissimo semper animo feram, quantus quisque est, tantum haberi ab omnibus, de meque quum dicam, sine invidia dicam :  fuit hoc semper studium mihi propter se virtutem colere ;  de gloria curavi haud multum, quippe satis esse conscientiam facti existimavi ;  neque nunc jam ea est arrogantia ut præ me alios duces contemnam, nec illud quidem mihi sumo ut esse nullum me superiorem contendere velim :  potius si quis est, æquum censeo ut ipsius quoque habeatur hic ratio : sed dignus venia sum si eorum qui de hoc laude certaverunt adhuc, ex conscientia negavero ulli a me concedi oportere.  Idque haud temere sentire me ostendam, si audient isti, ut audituros pollicentur, bona arbitror ratione.

Eh bien, s'il a été ce que vous dites, si, connaissant mes actes, il a écrit sur mon compte dans des termes tels que je n'ai rien à y ajouter, ce témoignage d'un ennemi en ma faveur doit incontestablement peser d'un grand poids.  D'abord, il m'appelle le « Libérateur de la Germanie », et c'est quelque chose, je crois, d'avoir arraché par la force des armes cette province aux Romains ;  d'avoir, en dépit de leur volonté, de leurs suprêmes efforts, fait libres ceux qu'ils avaient décrétés esclaves.  Il ajoute, et c'est son plus bel éloge, que ce n'est pas quand cet Empire commençait seu lement à grandir et à se développer, comme l'ont fait les autres Rois et Généraux, Pyrrhus, Antiochus et Annibal ici présent, mais bien quand déjà il était au comble de sa puissance et de sa gran deur, que j'ai soutenu une guerre à la quelle j'avais moi-même provoqué les Romains, guerre unique entre toutes où je n'ai jamais été vaincu.  C'est pourquoi, encore, il pense que je suis tout à fait digne d'être célébré dans les annales des Grecs aussi bien que dans celles des La tins.  Donc si, de l'avis de tous, il n'a pas existé de puissance supérieure à celle des Romains, ni d'empire plus immense de puis le commencement des âges, et si je les ai vaincus quand ils étaient à l'apogée de leur prospérité et de leur vigueur, je dois, si je ne me trompe, être reconnu pour le plus grand des Généraux, sans rival dans l'art de la guerre, moi qui par la guerre ai triomphé d'un empire tout puissant.  Loin de moi d'ailleurs de vou loir faire tort à la gloire des autres ou amoindrir l'éclat de leurs actions.  Je supporterai toujours avec la meilleure grâce que chacun soit tenu par tous en aussi haut rang qu'il le mérite, et si je parle de moi, ce sera sans vanité.  Je me suis toujours étudié à pratiquer la vertu pour elle-même.  J'ai été peu soucieux de la gloire, estimant qu'il suffit d'avoir agi selon sa conscience ; et, en ce moment même, je n'ai pas l'arrogance de rabaisser à mon profit les autres Géné raux ;  je ne veux pas décider qu'aucun d'eux ne m'est supérieur ;  au contraire, s'il en est un, je tiens pour équitable qu'il puisse, lui aussi, plaider sa cause devant vous ;  mais on m'excusera si, en conscience, je refuse de céder le pas à aucun de ceux qui jusqu'ici ont con couru pour le mérite.  Et je démontrerai que mon opinion n'est pas téméraire, pour peu qu'ils veuillent bien m'écouter comme ils l'ont promis.
Minos. Audient, pro ipsis spondeo. Ils t'écouteront, j'en réponds pour eux.
Arminius. Primum igitur, quia plurimum ferunt in hoc ponere te Annibal, quod a parvis initiis ad amplissima incrementa processus sis, docebo, si hæc gloria sit, quanto debeatur mihi rectius, quam aut tibi, aut ulli.  Nam eorum, qui res præclaras gesserunt, nemo majoribus difficultatibus enisus, aut gravioribus undique impedimentis eluctatus est.  Cui potentia quidem esse quæ potuit, rebus sic perditis et deploratis? Auctoritas vero ut esset, ipsa non sinebat ætas.  Quare, solus non fuit Alexander, qui immatura ætate gerendis rebus accesserit.  Etiam ego enim quartum et vigesimum haud dum egressus annum, quum multa prius miles fecissem strenue, Dux esse incepi exercitus, quem nondum habebam, qui nondum coierat, quemque conscribi celerrime quum oporteret, an existere posset a tanta dispersione, dubium quoque fuit.  Nam pecunia haud vereor, ne quis suspicetur valuisse me, quæ tum Germanis nulla erat.  Itaque in summa rerum atque hominum inopia, misera egestate, desertus ab omnibus, impeditus undique, tamen ad recuperandam libertatem, viam mihi communivi.  Citraque omnem extra opem, omne adjumentum et auxilium, hoc solo præditus et suffultus animo, a meipso rerum initia petivi, et bellum extreme periculosum, non antea cœptum prosecutus sum, sed ab omnibus desperatum, et a cogitationibus quoque hominum jampridem relegatum, provocavi, me dignum arbitrans, nihil fortunæ intentum, destinatam mihi sortem, alacriter movere potius, quam expectare sollicite. A toi d'abord, Annibal, puisque, diton, tu t'es posé surtout en homme par venu d'un humble commencement aux plus grandes destinées, je montrerai que si c'est là une gloire, elle m'est due plus qu'à toi ou à tout autre.  Car aucun de ceux qui ont accompli des actions re marquables n'a été entravé par des difficultés plus grandes, aucun n'a eu de plus grands obstacles à surmonter.  Que pouvait, en effet, un homme dont la si tuation était comme perdue et sans ressources ? Mon âge même ne permettait pas que j'eusse quelque autorité.  Alexandre n'a donc pas été le seul qui soit arrivé au commandement dans un âge précoce.  Car, moi, je n'étais pas encore entré dans ma vingt-quatrième année que je m'étais signalé comme homme de guerre en maintes occasions.  J'ai commencé par être général d'une armée que je n'avais pas encore, qui n'était pas encore levée et qu'il me fallait ras sembler si promptement qu'on pouvait douter, tant les éléments en étaient dis persés, si elle existerait jamais.  Je ne crains pas qu'on attribue mon succès à l'argent : à cette époque les Germains n'en avaient pas.  J'étais donc dans un manque absolu de ressources et d'hommes, dans un dénûment misérable, abandonné de tous , gêné de tous côtés : cependant je me suis frayé une route pour recouvrer la liberté.  En dehors de toutes ressources, de tout aide et de tout se cours, soutenu par le courage seul dont j'étais doué, j'ai tiré de moi-même les premiers éléments de toute chose et j'ai provoqué une guerre extrêmement périlleuse : une guerre que personne n'avait osé entreprendre, qui était considérée comme sans espoir et que tout le monde éloignait de sa pensée ; je l'ai provoquée, n'attendant rien de la fortune, et préférant aller résolument au devant du sort qui m'était destiné, plutôt que de l'attendre patiemment.
Nam quemadmodum audivistis, ultro bellum intuli et denuntiavi, obstante etiamnum domestica Segestis et Inguiomeri perfidia, ac fratre Flavio magna apud hostes vi adversante, cum milite omnis disciplinæ ignaro, nec ullius in re militari scientiæ, armorum vero habitu pæne inutili, et apparatu belli adeo non suppetente, ut ne ferri quidem ad telorum fabricam satis csset.  At hæc omnia, animi et consilio et alacritate correxi et sarcivi.  Quumque esset permagnus mei contemptus, in hostium eum calamitatem verti, ac tanta celeritate irrui, ut prius pugnam conseruerim, quam bello ausurum me homines crediderint, ante cædem fecerim, quam conflati exercitus fides fuerit. Car, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, c'est volontai rement que j'ai fait la guerre, que je l'ai déclarée, ayant contre moi à l'intérieur la perfidie de Ségeste et d'Inguiomerus, desservi puissamment auprès de l'ennemi par mon frère Flavius, ne possédant que des soldats ignorants de toute discipline et sans aucune notion de l'art militaire, pourvus d'un équipement presque nul, avec un matériel de guerre si insuffisant qu'il n'y avait pas assez de fer pour fabriquer des traits.  Mais j'ai suppléé et remédié à tout cela par la prévoyance, par la détermination d'esprit.  Et comme je méprisais souverainement la vie, j'ai fait servir ce dédain au malheur de nos ennemis : je me suis rué sur eux avec une telle furie qu'a vant même que l'on me crût décidé à entreprendre la guerre, j'avais engagé le combat, et j'avais massacré l'ennemi avant que l'on ne sût que j'avais réuni une armée.
Nec levibus vero momentis tantæ molis initia auspicatus sum.  Tres primo statim impetu legiones, et in eis Martiam, cum auxiliis omnibus fortissimum exercitum, et quo non alius disciplina magis ac rei militaris experientia, vique et virtute Romanos inter milites tunc valebat, ipsumque simul ducem et legatos ad internicionem usque occidi et delevi.  Quo tempore in unius mea persona, patriæ incolumitas constitit.  Ut dicere non debeat Scipio, tam consternatam se rem Romanam, tamque accisam restaurasse, quam ego penitus proculcatam et discerptam brevi Germaniam restitui.  Quanquam rei ipsius magnitudinem, non est quod verbis ego assequi studeam, ipsi cotidie hic veteres Romani loquuntur hoc, quantæ eis calamitati fuerim tunc, quam misere potentissimam civitatem, Imperium florentissimum confuderim, et quod non alius magis illos rerum dominos gentemque togatam, metu et trepidatone consternaverit. Je n'avais pas douté un seul instant, dès le début, du succès d'une si grave entreprise.  Au premier choc j'ai détruit trois légions, et parmi elles la Légion de Mars ;  j'ai anéanti une armée que ses auxiliaires rendaient la plus puissante, celle qui, de toutes les troupes Romainés, valait le mieux pour la discipline, l'expérience de l'art militaire, la solidité et le courage;  j'ai tué son chef et exterminé jusqu'au dernier de ses lieutenants.  A ce moment le salut de la patrie reposa sur moi seul.  Et Scipion ne saurait prétendre que, quand il l'a relevée, la situation de Rome était abattue et ruinée autant que la Germanie était foulée aux pieds et déchirée quand je l'ai si rapidement remise debout.  Mais à quoi bon m'étudierais-je à vanter par mes paroles la grandeur de cet exploit? Les vieux Romains qui sont ici disent chaque jour quel fléau je fus alors pour eux, à quelle misère j'ai réduit la Cité la plus puissante, combien j'ai confondu l'Empire le plus florissant, et dans quel trouble, dans quelle consternation incomparables, ces maîtres de l'univers, cette nation vêtue de la toge, ont été plongés par moi.
Certe enim quod tu non effecisti, Annibal, ad urbis usque portas obequitans, ego in ultima constitutus Germania, tanto intervallo, tanto mediis fluminibus ac paludibus, tot interpositis montibus, ac locis nullo dum itinere hominum exploratis, aut cognitis, ipsis etiam dirimentibus montium altissimis Alpibus, eo desperationis adegi civitatem Romanam, ut ille Augustus Imperator, quem solum alioqui perpetuo felicem vocant homines, et quo nemo potentior, quod omnes sciunt, Imperio illi præfuit, ita obstinate primum mori decreverit, ne videret puto, quod mihi in mentem nunquam venerat, Romam capi a me, ut caput foribus illisisse eum memoriæ proditum sit, tandem excubias tota urbe, in portis stationes, extra præsidia disposuerit, rectoribus provinciarum imperium prorogaverit, Jovi Optimo Maximo, si in meliorem statum vertisset Rempublicam magnos ludos voverit ;  breviter, ita de rerum summa consultaverit ac in suprema necessitate fieri solet, neque alio tempore sollicitius cautum illud Romæ sit, ne quid detrimenti Respublica caperet, pavor ubique confusissimus hominum mentes perculerit.  Fuit enim gravissima hæc Romanis clades, pæne exitiabilis etiam. Oui certes, ce que tu n'as su faire, toi Annibal, qui chevauchais aux portes de Rome, moi, relégué au fond de la Germanie, à une distance énorme, séparé par quantité de fleuves, de marais et de montagnes qui m'interceptaient la route, au milieu de régions où les hommes ne s'étaient encore frayé aucun chemin, ou qui étaient ignorées, ayant le passage barré par les Alpes mêmes, les plus hautes montagnes, je l'ai fait : j'ai mis la cité Romaine dans une situation si désespérée qu'Auguste, le seul Empereur cité comme ayant été perpétuellement heureux, celui dont la puissance, chacun le sait, fut le plus incontestable, cet Empereur résolut de mourir, plutôt, je pense, que de voir Rome prise par moi.  Et pourtant je n'y avais jamais songé! Et l'on rapporte qu'il se frappa la tête contre les murs, qu'il fit monter la garde dans toute la ville, mit des garni sons aux portes, disposa des postes à l'extérieur, prolongea le pouvoir des gouverneurs de province , fit voeu de donner des jeux magnifiques en l'hon neur de Jupiter Tout- Puissant, s'il amé liorait la situation de la République ; bref, il délibéra, comme c'est l'habitude de le faire dans une suprême extré mité (et jamais dans aucun autre temps on n'avait désespéré si vite à Rome), de faire proclamer la République en dan ger ;  à tel point que tous les esprits en furent remplis de terreur et de confusion.  Et en effet, cette défaite des Romains fut terrible et presque mortelle.
Et hoc cœptum atque perfectum a me est, conciso atque pervulso penitusque deposito Germaniæ statu, illius vero reipublicæ florentissimis rebus, fortuna secundissima, maximis incrementis, quum neque ut Alexander a patre regnum, neque ut isti a Senatu exercitum cum Imperio accepissem.  Deinde alios atque alios continue domi motus compressi.  Omnes undique defectionis auctores postulavi, et nonnullos quidem assensu popularium punivi, aliis vero veniam petentibus dedi.  Qui transfugerant, reprehendi.  Qui in deditionem venerant, recepi.  Omnia flagitiis perpurgavi.  Neque pro Germanis habui, qui tributa exteris penderent, aut aliis conditionibus obnoxios teneri se paterentur.  Summumque nefas proclamavi, quod inter Albim et Rhenum virgæ et secures, ac Romana illa toga conspecta semel essent. Tout cela, je l'ai entrepris, je l'ai ac compli alors que la situation de la Germanie était précaire, bouleversée et presque désespérée, tandis qu'au contraire cette République était florissante, sa fortune prospère, ses ressources im menses : et, en même temps que le pouvoir, je n'avais pas reçu comme Alexandre de son père un royaume, ou comme ceux-ci du Sénat une armée.  Ensuite j'ai eu successivement à réprimer plusieurs discordes civiles.  J'ai poursuivi partout ceux qui avait donné l'exemple de la défection, j'ai dû en punir quelques-uns pour donner satisfaction au peuple, mais j'ai accordé aux autres la grâce qu'ils demandaient.  J'ai laissé rentrer les transfuges et accueilli ceux qui s'étaient rendus.  J'ai effacé toutes les traces de la servitude, et j'ai renié pour Germains ceux qui payeraient tribut aux étrangers, ou se laisseraient imposer toutes autres conditions.  Et j'ai proclamé que la pire des hontes était de voir entre l'Elbe et le Rhin, des verges, des haches ou seulement une toge Romaine.
Ibi tum excitatis iterum ad capessendam libertatem popularium animis, promisi fore paulo post, ne ullæ in Germania Romanorum saltem reliquiæ superessent, pæne memoria aboleretur.  Nec id multo post præstiti quamvis haud segnius omnia contra hostes conarentur.  Nam ut maxime strenuus quisque, et primæ in juventute spei Romæ fuit, ita Germanicum illi bellum, ulciscendi Varianam cladem studio, demandatum est.  Missi haud contemnendus bello vir Tiberius Nero, et in paucis connumerandus illius frater, egregie cordatus homo Drusus, atque alii, sic mecum certaverunt, ut Romam reversi, ipsi quidem triumpharint, ego vero gliscente in dies libertate, immunem et sui juris Germaniam obtinuerim.  Tunc et vigentem animi alacritate imperatorem Germanicum, et longo militiæ usu pollentem illius legatum Cæcinnam, quum mille etiam naves, tanquam ad expugnandam Trojam, adversus me agerentur, magnis ac miseris cum populi Romani cladibus sustinui ac repressi et Cariovaldum Batavorum ducem, inter auxilia Romana multis cum nobilibus cecidi, Chattos ac Phrysios a diversa et ipsos parte vindice bello contudi. Quand, dans le peuple, les esprits furent de nouveau excités à la revendication de la liberté, je promis d'en arriver bientôt, pour qu'il ne restât pas en Germanie la moindre trace des Romains, à en abolir jusqu'à la mémoire.  Et j'obtins rapidement ce résultat, malgré les efforts acharnés des ennemis.  Car la conduite de cette guerre, entreprise pour venger la défaite de Varus, fut confiée à tout ce que Rome avait de plus vaillant ainsi qu'au plus bel espoir de sa jeunesse : Tibère Néron, homme de guerre re doutable, son frère Drusus, un homme comme on n'en compte guères, d'un cou rage éprouvé, d'autres encore, combat tirent contre moi de telle sorte qu'à leur retour à Rome on leur décerna quand même les honneurs du triomphe, bien que, la liberté triomphant de jour en jour, j'eusse reconquis à la Germanie tous ses droits.  Vinrent ensuite Germanicus, général plein de courage et d'ardeur, et son lieutenant Cæcinna, fameux par sa longue expérience militaire : on eût dit mille vaisseaux s'avançant contre moi, comme pour le siège de Troie : j'ai soutenu leur choc et je l'ai repoussé en faisant subir au peuple Romain de rudes et ter ribles défaites.  Entre autres auxiliaires de Rome, j'ai tué Cariovalde, chef des Bataves, et beaucoup d'autres nobles personnages, et dans une guerre vengeresse j'ai exterminé les Cattes et les Phrysiens.
Interea machinante illinc fratre Flavio, Inguiomero domi connivente, flagitiosa facta a Segeste transitio est.  Qua nefarius proditor, ne filiæ quidem suæ, uxori meæ, et eidem gravidæ pepercit, sed et hanc, et alias quasdam nobiles feminas, in pudendam secum captivitatem et ad triumphum Romam abduxit.  Item, Segimerus cum filio perfugit ad hostes.  Multi, domesticorum pecunia corrupti, insidias vitæ meæ construxerunt.  Popularium non nulli hostilia omnia machinati sunt.  Adgandestrio Chatto imprimis adeo nihil non pertentante, ut inauditum illa tempestate Germaniæ scelus, venenum a Romanis, quo me conficeret, petierit.  Ipse nihil motus vero, constantissime cœptis institi, neque aliquid prius habui, quam fas patriæ, et avitum Germaniæ decus.  Quumque esset efficacissima tunc permovendi Germanorum animas causa, si cujus uxor apud hostes teneretur, neque alio magis nomine captivitatem timerent homines, meamque ego amarem ardentissime, et ab ipsa præstanti invicem fide redamarer, quodque omnium dolentissime afficiebat, gravidam amisissem, tamen vel sic immotum me præstiti, neque passus sum privatum dolorem patriæ in me caritatem minuere.  Quum vero in iram versus dolor, alacrius omnia conari impulit, quam conatus ante essem.  Ubi et mihi testes esse oportet inferos, quantam quotidie Romanorum multitudinem huc demiserim vehementi ac varia in patriæ proditores cæde pergrassatus, funestumque et atrox per adversarios bellum circumferens.  Plane ostendi Romanis ibi, magno injecto pudore, non proditione me, neque adversus feminas gravidas rem gerere, sed palam armatos deposcere mihi, in quos dignæ ultionis aculeos defigerem.  Qua re factum brevi est, ut Romanos Germania penitus ejecerim.  A quo deinde tempore, usque in hunc puto diem, nullum fuit illorum ibi Imperium. Pendant ce temps, tandis que mon frère Flavius conspirait au dehors, de connivence avec Inguiomerus à l'intérieur, Ségeste fit une honteuse défection.  Ce criminel, ce traître n'épargna même pas sa fille, ma femme, qui était enceinte ; il l'emmena, elle et d'autres femmes de nobles familles, pour subir une captivité honteuse à Rome où elles figurèrent dans un triomphe.  Après lui, Segimerus avec son fils, passa aux ennemis.  Beaucoup de membres de ma famille, corrompus à prix d'argent, tendirent des embûches à ma vie.  Toutes sortes d'hostilités furent machinées contre moi par quelques-uns de mes concitoyens et principalement par le Catte Adgandestrius qui osa tout jusqu'à ce crime inouï, dans la situation où était la Germanie, de demander aux Romains du poison pour me donner la mort.  Mais, sans m'émouvoir de rien, je poursuivis mes entreprises avec la plus grande constance, faisant passer, avant tout, les droits de la patrie et l'antique honneur de la Germanie.  J'avais alors un moyen très-efficace d'exciter le courage des Germains, quelques-uns d'entre eux ayant leurs femmes au pouvoir des enne mis.  Car ils ne redoutaient rien plus que l'idée de la captivité : moi-même j'aimais très-ardemment ma femme, je lui étais uni par une fidélité inaltérable qu'elle me rendait bien, et j'étais affligé par dessus tout de l'avoir perdue enceinte : ce pendant je demeurai inébranlable et ne laissai pas amoindrir en moi l'amour de la patrie par ma douleur personnelle.  Mais cette douleur tournant en rage me poussa à renouveler mes efforts avec plus de résolution.  Et les enfers doivent témoigner ici de la multitude de Romains que j'y précipitais chaque jour, m'acharnant à faire un carnage prodigieux et incessant de ces traitres et une guerre sans trêve à mes ennemis.  J'ai alors montré clairement aux Romains que je n'agissais pas par trahison, que je ne m'en prenais pas à des femmes enceintes, mais que j'attaquais en face et bien armés ceux que je voulais percer des traits d'une loyale vengeance.  Aussi suis-je vite arrivé à les chasser complètement de la Germanie, et je ne crois pas que, depuis lors, ils y aient jamais remis le pied.
Restabat Maraboduus Suevus, qui quum mihi e fœdere, quod cum Romanis ipsi fuit, adversaretur, tota a me belli mole petitus est.  Gravissimum ac difficilimum certamen fuit cum Rege potentissimo, ac bellicæ omnis rei scientissimo bellicosos Saxorum populos, ingentem Sociorum vim, immensa auxilia post se trahente, quum interim a Romanis juvaretur pecunia, et Inguiomeri perfugio, magnam mihi manum abrupisset.  Tamen vel sic varie, ultro citroque tentata fortuna, tandem inclinante ad æquioris causæ partes Deorum voluntate, victum atroci prœlio, in ultimos Hercyniæ secessus propulit.  Unde paulo post de ulteriori cavens periculo, in Italiam confugit, ibique pulchre fallentibus Romanis, qui liberaliter omnia promiserant, et spe frustratus sua, inglorius consenuit. Restait pour adversaire le Suéve Maroboduus qui s'était allié aux Romains : je reportai toute la guerre contre lui.  Elle fut très-pénible et très-difficile la lutte contre ce roi tout-puissant, très-expérimenté dans toutes les choses de la guerre, traînant après lui les belliqueuses peuplades des Saxons, un grand nombre d'alliés et d'immenses secours.  En outre il était aidé par l'argent des Romains, et la défection d'Inguiomérus m'avait privé d'une grande partie de mes troupes.  Ce pendant, après diverses alternatives de succès et de revers , la faveur des Dieux tournant enfin vers la cause la plus juste, je l'ai vaincu dans un combat acharné et rejeté jusque dans les dernières pro fondeurs de la forêt Hercynienne.  De là, peu après, redoutant un nouveau danger, il s'enfuit en Italie où, bel et bien trompé par les Romains qui lui avaient si libéralement tout promis, frustré dans son espérance, il vieillit sans gloire.
Ego Germaniam intra se conjunctam reddidi et unanimem, ac olim jam optato libertatis bono, tandemque assecuto, frui cœpi.  His oportet ampliora gesserit, qui me sibi secundum esse veliti aut quo præ ad primam ego palmam venire non debeam.  Sed quia de rei militaris peritia, et imperandi scientia, ac ducendi exercitus industria pertamen est, præferat aliquis ibi se mihi, ac neget affuisse hæc illi, qui tantas in hujuscemodi difficultatibus talem contra hostes res gesseret, easque ad finem usque vitæ bello invictus continuerit.  Nihil alienam emulor gloriam, sed isti absit dicto invidia mediocrem quisque potentiam et disperitas, ut plurimum vires adgressi sunt.  Ego terrarum orbis imperium, idque, ut dictum est, valentissimum tunc, tot in unum coactas nationum vires, ac renascens ab omni clade bellum, et diutissime nulla intermissione succedentes sibi vices, ultro audensque in me concitavi, et ad ultimum, quod ne hostes quidem negant, vici ac profligavi, patriam externo decusso jugo, ex omnium prope mundi gentium, in communem servitutem, consensu, immunem et libertatis memorem retinui.  Neque ulla hoc siverit ratio, Judex, ut persuadeat Alexander ubi, tam facile debellaturum se fuisse, vel ut illa fuerunt tempestate Romanos, quam aut molles Asiæ populos, quibus de postea ex Romanis quidam nullo negotio ab se devictis memorabile hoc triumpho suo prætulit :  Veni, vidi, vici, aut inermes Indiæ nationes, quas bellorum insolentes, commessabundus iste ebriolorum et bacchantium circa se militum exercitu, quatenus adire potuit, in fugam et deditionem coëgit.  Nam quos magnifacit Scythas, vidit tantum.  Certe ipsius avunculus, clarus Epirotarum rex, negat, qui non cum Romanis quidem, sed in Italia tamen bellum gerens, dicere solitus est se in viros, nepotem suum in feminas incidisse. Moi, j'ai pacifié et unifié la Germanie, et ayant fini par atteindre l'indépendance depuis longtemps désirée, j'ai commencé à jouir de ses bienfaits.  Il faut qu'il ait fait de plus grandes choses, celui qui veut que je lui cède la place ou qui me conteste le droit de cueillir la palme.  Mais puisque le débat porte sur l'habileté militaire, sur la science du commandement, sur l'art de conduire les armées, en est-il un qui se préfère à moi et me refuse ces qualités, à moi qui ai tant fait contre un ennemi si puissant et qui jusqu'à la fin suis resté victorieux? Je ne suis pas jaloux de la gloire des autres, mais les autres, soit dit sans malice, ne se sont attaqués le plus souvent qu'à une puissance médiocre et à des forces dispersées.  Moi, j'ai attaqué le premier em pire du monde, au moment où, comme je l'ai dit plus haut, il était le plus puis sant et concentrait les forces de toutes les nations : j'ai soutenu longtemps une guerre qui renaissait après chaque dé faite, par ma propre audace, à travers des vicissitudes non interrompues de bonne et de mauvaise fortune : je l'ai menée à bonne fin, mes ennemis euxmêmes ne le nient pas ;  j'ai triomphé, j'ai délivré ma patrie du joug étranger, et quand toutes les nations du monde s'accordaient à la tenir pour vassale comme elles, je l'ai faite indépendante et lui ai rendu la conscience de sa liberté.  Alexandre perdrait son temps à vouloir te persuader, ô mon juge, qu'il eût triomphé des Romains tels qu'ils étaient alors, aussi facilement que des peuplades efféminées de l'Asie, sur les quelles un Romain qui plus tard les vainquit sans peine, a célébré son triomphe par le mémorable Veni, Vidi, Vici, ou encore des nations désarmées de l'Inde, inaccoutumées à la guerre, à travers lesquelles il se promena escorté d'une armée de soldats ivres et titubants ; il n'eut qu'à les rencontrer pour les mettre en fuite et les réduire en sa puissance.  Et les Scythes dont il fait tant de bruit, il les a vus, voilà tout.  Au reste, son oncle, l'illustre roi des Epirotes, qui ne fit pas, pourtant, la guerre aux Romains, mais seulement en Italie, disait ordinairement que s'il avait eu, lui, affaire à des hommes, son neveu n'avait eu que des femmes pour adversaires.
Præterea summum fuit semper virtutis studium mihi, nulla gloriæ sitis aut avaritiæ.  Neque enim ita erexi tropæa mihi, ut Romanis dejeci, aut pro opibus, vel imperio decertavi.  Sed fuit mihi scopus, ad quem direxi omnia, reddere vi ademptam patriæ libertatem.  Egique totam in summis virtutibus ætatem, donec premente domestica invidia, et propinquorum dolo facinus patrante, liberum, et omnium victorem huc animum, ex conscientia optimorum in patria meritorum, ac vitæ per omnia bene actæ, transmisi.  Jam tuum, Minos, est considerare, quem mihi præferre velis, qui vel ex graviori angustia, ad tantam sua virtute amplitudinem emerserit, vel majora bella gesserit, vel scientius rem militarem tractaverit, vel æquabilius Imperium administraverit, vel meliore pro causa arma sumpserit, vel majores vires contriverit, vel minus in vita cupiditatibus dederit, vel constantius in bono perstiterit.  In summa, quis sit omnium, qui his laudibus excelluerunt, ad quem tu primas optimo jure referas. En outre, j'ai toujours été guidé par l'amour de la vertu, jamais par la soif de la gloire ou par l'avarice.  Je ne me suis pas élevé de trophées chaque fois que j'ai vaincu les Romains et ce n'est ni pour les richesses, ni pour le pouvoir que j'ai combattu.  Mais j'ai eu un but, vers lequel j'ai dirigé tous mes efforts, celui de rendre à ma patrie sa liberté ravie par la violence.  J'ai pratiqué toute ma vie les plus grandes vertus et, malgré l'envie domestique qui m'accablait, malgré les criminelles embûches de mes proches, j'ai apporté ici une âme libre, victorieuse de tout, et la conscience d'avoir au plus haut point mérité de la patrie et d'avoir vécu en homme de bien.  Maintenant c'est à toi, Minos, à voir si tu veux me préférer quelqu'un qui par son courage soit par venu de commencements si humbles à une telle élévation, qui ait fait de plus grandes guerres, qui ait été plus versé dans la science militaire, qui ait exercé le pouvoir avec plus d'équité, pris les armes pour une cause meilleure, écrasé des forces plus grandes, dont la vie ait été moins adonnée aux passions, ou qui ait persisté avec plus de constance dans le bien.  En somme, de tous ceux qui ont excellé dans ces qualités, quel est celui que tu crois le plus juste de placer au premier rang?
Minos. Generosam profecto, et non summo tantum Imperatore, verum bono etiam viro dignam habuit orationem iste.  Atque ita esse ut narravit omnia neque aliquid affinxisse eum scio.  Equidem memini admiratum me tunc, istius modi ferre industriam barbaricum.  Quamobrem, quum et optimam iste conatus sui causam habuerit, et tantum animo ac virtute, militarique scientia valuerit, neque aliter quam ad patriæ commodum periclitatus sit, minimumque viteis concesserit, non video, per Jovem, quis rectius Imperatorum summus haberi debeat.  Nec dubium est, quin si primo statim vobiscum, o Alexander, contendisset hic, palmam ei ultro addixissem.  Nunc jam quia quod judicatum semel hic est, rescindere illud fas prohibet, neque constitutum ante ordinem movere licet, satis habere decet te, Armini, hoc in animi sententia esse mihi, quod verbis quoque pronuntiassem, si cum istis ambitiosus tu esse voluisses.  Quia vero fuisti liberator Germaniæ, et bello pro libertate suscepto invictum omnes confitentur, neque ibi vel periculi plus exhausit quisquam, vel commodi in publicum assecutus est, placet cum Brutis ponere te, et inter patriæ libertatis vindices, primo loco.  Mercurio autem huic negotium do, ut in foro, plateis, circo, triveis, et ubiubi hominum ac Deorum frequentia est, pronuntiet Arminium Cheruscum liberrimum, invictissimum et Germanissimum, sicque jubeat passim ab omnibus acclamari tibi.  Idque decretum et constitutum esto, neque ulli posthac refragari liceat. Voilà, certes, un généreux langage et tel qu'il convient, non-seulement au plus grand des Généraux, mais encore à un homme de bien.  Et je sais que tout ce qu'il a raconté est réel, qu'il n'a rien inventé.  Je me rappelle très-bien avoir admiré en son temps l'habileté qu'il a déployée contre l'étranger.  C'est pourquoi, puisqu'il a servi la meilleure cause , puisque son mérite n'a de source que dans son âme , sa vertu et sa valeur militaire, qu'il n'a affronté le danger que dans l'intérêt de sa patrie, qu'il n'a pas fait aux vices la moindre concession, je ne vois pas, par Jupiter, quel Général devrait à bon droit lui être préféré.  Et il n'est pas douteux, Alexandre, que s'il avait concouru tout d'abord avec vous, je lui eusse volontiers décerné la palme.  Aujourd'hui, il ne serait pas juste de réformer un jugement déjà prononcé et de changer l'ordre précédemment établi.  Il doit te suffire, Arminius, que telle soit ma pensée et que je l'eusse exprimée si tu avais voulu rivaliser avec eux.  Mais puisque tu as été le libérateurde la Germanie, puisque de l'aveu de tous, tu as été invaincu dans la guerre que tu as en treprise au nom de la liberté, puisque aucun d'entre eux n'a surmonté plus de périls, ni fait davantage pour l'intérêt de son pays, il convient de te placer avec les Brutus au premier rang des héros libérateurs.  Je charge, en conséquence, Mercure de proclamer sur le forum, dans les rues, en plein cirque, dans les carrefours, partout oû se réunissent les hommes et les Dieux, qu'Arminius le Chérusque est le plus libre, le plus invincible, le plus Germain des Germains, et d'ordonner qu'il soit acclamé tel partout le monde et en tout lieu.  Voilà qui est décrété et établi, voilà ce que personne à l'avenir n'aura le droit de mettre en doute.
Alexander. At servivit aliquando hic.  Ego semper Rex, semper fui liber. Mais il a été en servitude pendant quelque temps.  Moi je fus toujours Roi, toujours libre.
Arminius. Ego minime vero mente obnoxius ulli unquam fui.  Semper enim libertatis memor, quum aliud nihil agitarem animo, nisi quomodo possem, oblato occasione, juvare patriam, in illa popularium servitutis patientia, donec facta præstare non potui, consilium quoque dissimulavi, et clausam intra me libertatis curam tenui. Jamais, au fond du coeur, je n'ai été soumis à personne.  En effet, gardant toujours le souvenir de la liberté, je ne nourrissais en mon âme qu'une ambition : celle de pouvoir, si l'occasion s'en offrait, affranchir ma patrie, même lors que mes concitoyens se courbaient sous le joug.  Tant que je n'ai pu agir, j'ai dissimulé mon projet, et tenu renfermé en moi mon souci de la liberté.
Alexander. Hoc est, quod ferunt illi, non licuisse tibi desciscere ab eis, quorum semel jugum accepisses. C'est-à-dire, selon eux, qu'il ne t'était pas permis de te soulever contre ceux dont tu avais un seul moment accepté le joug.
Arminius. Atque hoc est, quod ego contra respondeo, neque accepisse jugum me, vel animo in servitutem consensisse.  Neque si eo, necessitatis iniquo aliquo tempore coactus, me impedivissem, non licuisse per occasionem, quandocunque ea se dedisset, inde rursus expediri.  Nam quod jus habere potest, qui naturæ beneficium alteri eripit? Vel quæ injuria est, suum sibi violenter detractum, pari violenti a recuperare? C'est-à-dire, au contraire, que je n'ai ni accepté de joug, ni consenti dans mon âme à la servitude et si, contraint par la nécessité, je me suis quelque temps soumis à une injustice, rien ne m'empêchait de saisir l'occasion de m'y soustraire.  Car de quel droit un homme ravirait-il à un autre un bien de nature, et quelle injustice y a-t-il à recouvrer par la violence ce qui nous a été arraché par la violence ?
Alexander. At fidem dederas. Mais tu avais donné ta foi.
Arminius. Ut indigne aliquid paterer, non dederam.  Potui tarnen honeste et liberaliter parere, si modeste illi et civiliter imperare voluissent.  Sed ut dedissem extortam vi et injuria, communis hoc vita sancivit, fidem non esse, quam raptores exigunt, ab eis qui necessitate coacti, ea concedunt facile, quibus nec ipsi carere debent, nec uti, qui rapiunt.  Porro, qui alteri jugum injicit, nonne eatenus sibi obnoxium habet, quatenus vi tenere potest? Aut non licet armis per injuriam adempta. armis per occasionem repetere? Neque puto contra naturam quum sit, ex libero servum fieri, contra leges esse debere, ad naturæ donum respicere.  Ea demum fides est, qua damus quod debemus.  Age autem, quis tam injuriæ patiens esse debet, ut ea ferat, quæ in Germania faciebant Romani tunc, quæque Varus, homo omnium puto, quos terra protulit, avarissimus et iniquissimus? Qui quum Syriam ante spoliando circumrasisset, Germanos ex toto consumere peculando instituerat.  Ibique ea fuit superbia et animi impotentia, ut mente conciperet, bestias esse Germanos, et ratione carentia bruta, non homines, neque ullam tantam esse indignitatem, quam aversari nos deceret, aut contra quam resistere.  Itaque nihil amentiæ suæ temperavit, omne flagitium et omne ausus est scelus.  Quapropter ego, illud quum conscivi facinus, non erga legitimos dominos fidem fefelli, sed contra iniquissimos tyrannos jus patriæ, et commune fas obtinui. Je ne l'avais pas donnée pour supporter un traitement indigne.  J'aurais pu toutefois obéir honorablement et libre ment à des maîtres humains et modérés.  Cette foi m'avait été extorquée par violence, par injustice, et, en bonne morale, il n'y a pas lieu de respecter des engagements forcés auxquels le vaincu se soumet facilement et dont le vainqueur doit n'avoir que faire.  Celui qui impose son joug à un autre n'a-t-il pas pour ennemi naturel celui qu'il tient d'autant plus étroitement en servitude? et n'est-il pas permis, quand une chose vous a été injustement arrachée par les armes, de la reprendre, à l'occasion, par les armes? S'il est contre nature de faire un esclave d'un homme libre, est-ce un crime de revendiquer un don de la nature ? La bonne foi consiste seulement à donner ce que l'on doit.  Dis-moi qui pouvait être assez endurant pour supporter ce que les Romains faisaient alors en Germanie et principalement Varus, qui est bien, je pense, l'homme le plus avare et le plus inique que la terre ait produit? Après avoir dévasté et dépouillé la Syrie, il s'était mis en tête d'épuiser les Germains jusqu'à leur dernière ressource.  Et tel fut son orgueil et son aberration d'esprit, qu'il s'était imaginé que les Germains étaient des bêtes, des brutes manquant de raison, et non des hommes ; qu'il n'était pas d'indignité capable de nous lasser et de nous soulever.  Aussi ne mit-il aucune borne à sa démence et osa-t-il toutes les infamies et tous les crimes.  C'est pourquoi, en agissant comme j'ai agi, je n'ai pas trahi ma foi envers des maîtres légitimes, mais reconquis sur les plus iniques tyrans l'honneur et le droit commun de la patrie.
Minos. Ingenue causam tutatus est, et sic ego existimo neminem ita alteri pace obstrictum esse, ut talibus percitus causis, mutandi jus non habeat. Il a loyalement défendu sa cause, et j'estime que personne n'est si esclave de la paix d'autrui que, poussé par de tels motifs, il n'ait le droit de se révolter.
Scipio. Et tamen perfidiam objiciunt huic nostri, ac nimis crudeliter videtur Varianam exercuisse victoriam. Pourtant, on lui reproche chez nous sa perfidie et sa cruauté à l'égard de Varus vaincu.
Arminius. Eadem, Scipio, ratione perfidi fuerint tyrannicidæ ubique omnes, et patriæ libertatis assertores ;  vestri præsertim, qui Tarquinios ejecerunt, et Casarem interfecerunt, ac summam ob id laudem sempiternam inter vos gloriam consecuti sunt.  Denique eorum est perfidia, qui ad fortunæ motus spectant, et mutabilem ad hos fidem circumferunt.  Me causæ æquitas, contra adversos quoque casus niti perpulit.  Dicat iste vero Minos, talem tamque importunam Quintilii atrocitatem, an non licuerit mihi, quum occasionem Dii tribuissent, alia invicem atrocitate punire. Dans ce cas, Scipion, perfides ont été tous ceux qui ont délivré leur patrie des tyrans, et chez vous surtout ceux qui ont chassé les Tarquins et assassiné César : vous ne leur en avez pas moins voué une gloire éternelle.  Non, la vraie perfidie réside en ceux qui, attentifs aux changements de la fortune, sont tout prêts à se tourner du côté où souffle le vent.  Moi, c'est la justice de ma cause qui m'a fait me jeter au travers des événements.  Mais, je m'en rapporte à Minos, puisque les Dieux m'en fournissaient l'occasion, n'avais-je pas le droit de répondre, par des représailles, aux atroces procédés de Quintilius?
Minos. Censeo, licuit. C'est mon avis : rien de plus légitime.
Annibal. Ecce autem qui jactas nihil tam necessarium tibi visum, quin patriæ studium pervicerit, tamen regnum affectasse diceris, et qui alienum gloriaris amolitum te jugum a popularibus, tuum eisdem intentasti, quod nefas in meum animum nunquam cecidit, ut vel hujus ergo præponi ipse tibi debeam. Mais toi qui te vantes de n'avoir rien eu à coeur que l'amour de la patrie, tu passes pour avoir usurpé le pouvoir? toi qui te glorifies d'avoir débarrassé tes concitoyens du joug étranger, tu leur as imposé le tien? Voilà un crime dont l'idée ne m'est jamais venue, à moi, et cela seul doit me faire préférer.
Arminius. Minime tu quidem hanc ob causam, siquando apud se esse volet hic Minos.  Nam regnum capessendi nunquam mihi cupido incessit.  Sed fuit inimicorum ea invidia quæ suspicionem hanc hominibus injecit.  Omnes autem intellegimus sic humanitus comparatum esse, ut quorum plurimæ sunt virtutes, eorum par contra sit invidia.  Nam soli invidiam non sentiunt, quorum in conspicuo virtus non est.  Eos maxime illa petit, quos altissime evexit hæc.  Necesse est autem multum in commune possit, cui rerum summa procuranda est.  Quam facile pessum redivisset publica libertas, si ad uniuscujusque pravam de me opinionem, vires, quibus tuenda ea fuit, dimisissem. Tu ne tiendras aucun compte de cette accusation, Minos, si tu veux être équitable.  Car le désir de m'emparer du pouvoir ne m'a jamais possédé, et c'est la jalousie de mes ennemis qui a engendré ce soupçon.  L'humanité , nous le savons tous, est ainsi faite : c'est aux plus vertueux que l'envie s'attaque de préférence.  Ceux-là seuls sont à l'abri de l'envie que leurs mérites n'ont pas placés en évidence.  Et plus haut la vertu élève un homme, plus l'envie s'acharne après lui.  Un chef d'État doit nécessairement posséder un grand pouvoir sur la foule.  La liberté publique aurait été bientôt anéantie si, cédant à l'opinion malveillante que tel ou tel avait de moi, je m'étais démis de l'autorité nécessaire à là protéger.
In hoc propositum, quum potentiam retinerem, gratumque id bonis facerem, in affectatæ Tyrannidis calumniam apud malos incidi.  Quod si regnum occupassent etiam cui id magis conveniebat, quam ei, qui ab externa servitute redemerat, quos sub patrium regnum collecturus erat? Mihi nondum parem rettulisset gratiam patria, si pro restituta sibi libertate, seque ab interitu prope vindicata, regnum ultro detulisset.  At vero languescente post temporis intervalla, accepti beneficii memoria, passa est impeti calumnia primum, deinde opprimi scelere.  Quod nec primo mihi, nec ultimo reor contigit.  Tuis enim benemeritis grati fuerunt Carthaginenses? Aut non fuit, quæ te premeret, immo quæ oppressit tandem, inimicorum domi insectatio? En gardant le pouvoir dans ce but, je devais me concilier les gens de bien, tandis que je me suis exposé aux calomnies des méchants qui me dénonçaient comme usurpateur de la royauté.  J'ai occupé le pouvoir, soit, mais qui donc le méritait mieux que le libérateur de la patrie? La patrie n'eût pas encore été quitte envers moi si, pour lui avoir rendu la liberté et l'avoir en quelque sorte tirée de la ruine, elle m'avait spontanément donné le pouvoir.  Mais, au contraire, la mémoire du service reçu ne tarda pas à s'affaiblir, et elle me laissa d'abord attaquer par la calomnie, puis anéantir par un crime.  Je n'en suis pas le premier exemple, et je ne pense pas en être le dernier.  Les Carthaginois ont-ils été reconnaissants de tes services, Annibal ? Au contraire, la haine de tes ennemis intimes s'acharna sur toi et finit par t'accabler.
Annibal. Fateor, fuit. C'est vrai, je l'avoue.
Arminius. Nam Scipioni, credo, vicem reddidit patria, in qua ab se amplissime decorata, post tot edita præclara facinora, ne mori quidem permissus est.  Certe Alexandro domestica invidia mortem concinnavit. Et Scipion ? En voilà un que sa patrie a payé de retour! Après l'avoir faite si puissante, après l'avoir illustrée par tant d'actions d'éclat, il ne lui a pas même été permis d'y mourir.  Pour Alexandre, c'est, sans contredit, l'envie domestique qui a causé sa mort.
Minos. Etiam hoc expedivit.  Ita enim est.  Nemo clarus unquam fuit, cui non aliquando fraudi sua esset virtus.  Necesse est vero, hunc qui norunt Arminium, præclaram ob indolem valde ament.  Proinde auctum honore decet esse te, Germane, neque nos tuarum virtutum fas est unquam fieri immemores.  Sed jam ipsum jube sequi te, Mercuri, ac facesse actutum jussa.  Vos ad vestra hinc redite. Il a répondu à tout ;  c'est bien vrai : tous les hommes illustres ont été victimes de leur vertu.  Arminius, par la noblesse de son caractère, doit être cher à quiconque le connaît.  Désormais, Germain, tu peux compter sur un surcroît d'honneurs, et c'est un devoir pour nous de ne jamais oublier tes vertus.  Allons, Mercure, dis lui de te suivre et exécute promptement ma sentence.  Vous autres, retirez-vous.
Mercurius. Sequere. Suis-moi.

Zuerst 1519, 1529 auf lateinisch.

nach :  Arminius, Dialogue par Ulrich de Hutten, ed.  Isidore Liseux, traduit en francais pour la premiere fois, texte latin en regard, par Edmond Thion.  Paris (Motteroz) 1877.

Der Text folgt der Ausgabe http://library.telkamp.eu/dlib/dview.php?id=178&page=78#view am 7.4.09.

Titel nach der Ausgabe Frankfurt/Leipzig 1718

Siehe auch die Ausgabe von 1824 bei Google Books (im PDF-Format [24,5 MB]),
ab Seite 591 ff des Originals, Seite 601 ff der digitalisierten Fassung.

->> >> >>⇈⇑⇈<< << <<-


Deus vult ! — Þeedrich ( Inscriptio electronica :   )
Dies immutationis recentissimæ :  die Veneris, 2017 Jan 13